naar top button

Welkom bij
KBO Zeewolde

Als je op de hoogte wilt blijven, kijk dan regelmatig op "ACTUEEL", "BELANGENBEHARTIGING " en de “ACTIVITEITEN” pagina`s. Zo heb je altijd de meest recente informatie, over onze afdeling Zeewolde en ook de meest recente informatie over de activiteiten.

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alles wat ons bezig houdt. Via deze weg, kunnen we u sneller voorzien van informatie op allerlei gebied, omtrent de KBO Zeewolde U kunt natuurlijk uw mening/reactie geven, graag zelfs, waardoor we de site zoveel mogelijk naar uw wensen kunnen opbouwen! Graag horen we jullie uw vragen, reacties, opmerkingen over de website, Dan kunnen we hem aanpassen aan de wensen van de leden, als dat mogelijk is.: Ons mailadres:
websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com.
Op dit e-mailadres bereikt u rechtstreeks de beheerder van onze website van KBO Zeewolde. Bent u nog geen lid? Geef u dan op door middel van de knop [Lid worden]. "Even Bijpraten" is het contactblad van KBO Zeewolde en verschijnt 10x per jaar. Op deze site in kleur te zien!!

Onze onderwerpen

Bestuur

→ Bestuur
→ Wie doet wat
→ Lidmaatschap & Bank info
→ Adressen voor informatie
→ Speerpunten KBO
phone iconmagazine

Activiteiten

→ Testdag 16 maart driewielers
→ Activiteiten journaal
→ wijziging activiteitencommissie
→ Inloop / contactmiddag
→ jong ontmoet oud
→ Samen voor Oekraïne

Even Bijpraten

→ EB 326 mei 2024
→ EB 325 april pasen 2024
→ EB 324 maart 2024
→ EB 323 februari 2024
→ EB 322 dec/jan 2023/24
→ EB 321 november 2023
→ EB 320 oktober 2023

→ Inleverdata kopij EB

Terugblikken

→ Opening Seizoen 23/24
→ Opening Seizoen 22/23
→ 30 jaar KBO Zeewolde

Handige internetlinks

→ KBO-PCOB
→ Unie KBO
→ “Seniorweb”: site voor senioren
→ Gemeente Zeewolde.
→ de vrije encyclopedie
→ Parochie “Sterre der Zee”
→ RKK Nederland
→ Informatie van de Rijksoverheid
→ Hulp en zorg VWS
→ Telemarketing blokkeren
→ consumenteninfo Rijksoverheid
→ Infosite Polite
→ Consumenteninfo Tros Radar
→ Consumenteninfo Vera's Kassa
→ Blik op Zeewolde
→ Omroep Flevoland: Nieuw
→ Zeewolde nieuws en info
→ NS reisplanner
→ Geschiedenis van Flevoland