naar top button

KBO Flevoland
Doelstelling

KBO Flevoland stelt zich ten doel:

Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

De afdelingen in Flevoland zijn Almere, Lelystad, Midden-Flevoland, Noordoostpolder en Zeewolde. Hier kunnen leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen.
Tientallen vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij onder andere het invullen van de belastingaangifte, als ouderenadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen elf keer per jaar gratis het ONS-Magazine en kunnen profiteren van vele voordelen en diensten van de KBO, zoals kortingen op o.a. een collectieve zorgverzekering, een energiecollectief, etc.

Beleid KBO Flevoland

Verantwoording

Jaarlijks legt het bestuur van KBO Flevoland omtrent de gevoerde activiteiten een Jaarverslag annex Financiƫle verantwoording ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Beloningsbeleid

KBO Flevoland is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen de gemaakte onkosten declareren.

ANBI Toekenning

Met het oog op mogelijke belastingfaciliteiten heeft KBO Flevoland een ANBI-beschikking van de Belastingdienst ontvangen. De ANBI-toekenning is belangrijk voor leden die hun vrijwillige bijdragen aan de KBO als gift bij de belastingaangifte willen aftrekken en geeft belastingvoordelen bij schenken en erven (legaat). De ANBI-status is aan de leden bekend gemaakt via een publicatie op de website van KBO Flevoland.